política de reembolso

condicións de retorno dunha orde

Todos os produtos comprados en www.biopanaderia.com poden ser devoltos e reembolsados, sempre que os comunica cliente para BioAndelos S.L. A súa intención de devolver o produto adquirido / s dentro dun prazo máximo de 10 días hábiles, Contados a partir da data da formalización da solicitude e que o resto das condicións establecidas nesta sección son cumpridos.

BioAndelos S.L. Só aceptaremos retorno que atender aos seguintes requisitos:

  • O produto foi mal por envío.
  • O produto non é malo, non é o que se solicita.
  • O produto debe ser o mesmo estado en que se entrega e debe preservar a súa embalaxe orixinal e etiquetaxe.
  • O envío debe ser feito empregando o mesmo cadro que foi recibido para protexer o produto.
  • Unha copia da entrega entrega será incluído no paquete, onde os produtos devoltos ea razón para o retorno son marcadas.

Co obxectivo de facilitar aos clientes o proceso de retorno e ser capaz de facer unha correcta de seguimento do mesmo, BioAndelos S.L. Establece como único proceso de reembolso do establecido nestas condicións de compra. Se o motivo da devolución é atribuível a BioAndelos S.L. (O produto defectuoso, que non é o que fora solicitado, etc.), a cantidade do retorno será reembolsada. Se o motivo é outro (os produtos foron debidamente atendidos, pero non son do gusto), o custo dos gastos de devolución serán soportados polo cliente.

Para continuar co reembolso, os seguintes pasos deben ser seguidos:

  • informe antes 10 días hábiles A partir da confirmación de compra que o produto quere ser devolto. A información pode ser realizada a través de correo electrónico en info@bioandelos.com.
  • BioAndelos S.L. Ha informar o cliente do enderezo para a que o produto debe enviar.
  • O cliente debe envialo a través dunha empresa de mensaxería da súa elección. O retorno debe ser pagado polo cliente.
  • Informar a empresa de mensaxería utilizado, data e hora do regreso.

O retorno dos produtos vai levar a un reembolso igual ao custo dos produtos devoltos menos o custo do servizo de retorno, se hai.

Só no caso de que o produto entregado está errada ou incorrecto, BioAndelos S.L. Tamén reembolsar o cliente os custos de transporte correspondentes.

Devolucións e cancelación parciais resultará reembolsos parciais.

BioAndelos S.L. Ha xestionar a orde de retorno baixo o mesmo sistema que se usa para pagamento no prazo de 3 a 5 días desde a confirmación da chegada ao almacén orde retorno. A aplicación do retorno sobre a conta ou a tarxeta do cliente dependerá da tarxeta e da entidade emisora. O período de inscrición será de ata 7 días para tarxetas de débito e ata 30 días de tarxetas de crédito.