Política de reembolso

CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ D'UNA COMANDA

Tots els productes comprats a www.biopanaderia.com podran ser tornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a Bioandelos S.L. la seva intenció de tornar el/s producte/s adquirit/s dins un termini màxim de fins 10 dies laborables, comptats des de la data de formalització de la comanda i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

Bioandels S.L. només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha estat danyat per l'enviament.
  • El producte no equivocat, no és el que es va demanar.
  • El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i ha de conservar l'embalatge i l'etiquetatge original.
  • L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa on ha estat rebut per protegir el producte.
  • Cal incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes tornats i el motiu de la devolució.

Amb l'objectiu de facilitar als Clients el procés de devolució i poder fer-ne un seguiment correcte, Bioandelos S.L. estableix com a únic procediment de devolució el que estableixen aquestes condicions de compra. Si el motiu de la devolució és imputable a Bioandelos S.L. (el producte és defectuós, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec del Client.

Per procedir amb una devolució, cal seguir els passos següents:

  • Informar abans de 10 dies laborables des de la confirmació de compra que el producte vol ser tornat. La informació es podrà fer via e-mail a info@bioandelos.com.
  • Bioandels S.L. informarà el Client de l'adreça a la qual heu d'enviar el producte.
  • El Client l'ha d'enviar mitjançant una empresa de missatgeria que heu triat. La devolució l'ha de pagar el client.
  • Informar de lempresa de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys el cost del servei de devolució, si n'hi hagués.

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, Bioandelos S.L. reemborsarà també al Client les despeses d'enviament corresponents.

Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.

Bioandels S.L. gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 a 5 dies des de la confirmació d'arribada al magatzem de la comanda tornada. L'aplicació de la devolució al compte o la targeta del Client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.